مقاله تعیین شرایط بهینه در تولید زغال فعال از پوسته گردو به روش شیمیایی توسط اسید فسفریک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تعیین شرایط بهینه در تولید زغال فعال از پوسته گردو به روش شیمیایی توسط اسید فسفریک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زغال فعال
مقاله روش شیمیائی
مقاله پوسته گردو
مقاله اسید فسفریک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزارع سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ترکان علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زغال فعال با کاربرد گسترده آن به عنوان جاذب سطحی از هر ماده پایه کربنی همچون پوسته گردو می تواند تولید گردد. پروسه تولید زغال فعال به روش فیزیکی یا شیمیایی می تواند باشد. در این بررسی از اسید فسفریک به عنوان عامل شیمیایی در فرآیند تولید زغال فعال از پوسته گردو استفاده شده است. به منظور تعیین شرایط بهینه فاکتور عدد ید به عنوان معیاری برای سطح آزاد زغال فعال مورد استفاده قرار گرفته است. مناسب ترین غلظت اسید فسفریک ۵۰ درصد و مناسب ترین نسبت آغشتگی۰٫۵  و در این شرایط بهینه برای فرایند کربنی کردن مناسب ترین درجه حرارت و زمان به ترتیب ۲۰۰oC و ۴ ساعت و برای مرحله فعال سازی مناسب ترین درجه حرارت و زمان به ترتیب ۵۰۰oC و ۱٫۵ ساعت تعیین گردید. سطح زغال فعال تولید شده در شرایط بهینه برابر ۴۳۰ m2/gr و حجم و سطح حفرات میکروسکوپی به ترتیب ۱۰۷ mm3/g و ۳۰۶ m2/gr تعیین گردید.