مقاله تعیین شاخص های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه های دولتی ایران و رتبه بندی دانشگاه ها از این منظر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست علم و فناوری از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تعیین شاخص های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه های دولتی ایران و رتبه بندی دانشگاه ها از این منظر
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله روش دلفی
مقاله فرآیند تحلیل شبکه ای
مقاله روش ویکور
مقاله تحلیل وزن – واریانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی مزده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بانک مائده
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورمسگری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره گیری از نیروهای کارآفرین در یک سازمان، سبب دست یابی به مراتب بالای سرآمدی آن سازمان از لحاظ اقتصادی می گردد. کارآفرینان می توانند نیروی محرکه فعالیت های جدید اقتصادی در جامعه شده و از این طریق از یک سو به اشتغال زایی و از سوی دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نمایند. آگاهی از شاخص های تاثیرگذار در کارآفرینی دانشگاه ها و رتبه بندی دانشگاه های کشور از این منظر می تواند کمک شایان توجهی به متولیان کارآفرینی کشور، به ویژه برنامه ریزان آموزش عالی بنماید. به این منظور این مقاله به تعیین شاخص های تاثیرگذار بر کارآفرینی دانشگاه ها و ارائه راهکاری جهت رتبه بندی آنان می پردازد. در این مقاله به منظور تعیین شدت کارآفرینی دانشگاه ها چارچوبی مرکب از چند روش شامل روش دلفی، فرآیند تحلیل شبکه ای و روش ویکور ارائه شده و در طی چند مرحله به اجرا درآمده است. در گام اول این پژوهش سعی شده تا با بهره گیری از ادبیات موضوع و استفاده از نظر خبرگان و با به کارگیری روش دلفی در جهت بومی سازی عوامل کارآفرینی، فهرستی از عوامل و زیر عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاه ها ارائه گردد. سپس، وزن و اهمیت هر یک از این عوامل و زیر عامل ها با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای به دست می آید. در گام بعدی با طراحی پرسشنامه ای چند گزینه ای حاوی سوالات مرتبط با هر یک از این عوامل و توزیع آن در میان دانشگاه های دولتی اطلاعات لازم جمع آوری گردیده و رتبه هر یک از دانشگاه های شرکت کننده در پژوهش که شامل ۳۰ دانشگاه می باشند، با استفاده از روش ویکور به دست آمده و در انتها نیز پس از انجام تحلیل نتایج و با بهره گیری از روش تحلیل وزن – واریانس، معیارهایی را که دانشگاه ها در رابطه با آنها نیازمند انجام اقدامات بیشتری هستند و همچنین معیارهایی را که عملکرد دانشگاه ها تا کنون در مورد آنها مناسب بوده شناسایی و معرفی می گردند.