مقاله تعیین سن ماهی سرخوی چمن (Lutjanus malabaricus) با استفاده از اتولیت (سنگ گوش) در آبهای هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۳ منتشر شده است.
نام: تعیین سن ماهی سرخوی چمن (Lutjanus malabaricus) با استفاده از اتولیت (سنگ گوش) در آبهای هرمزگان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتولیت
مقاله سرخوی چمن
مقاله تعیین سن
مقاله پارامترهای ریخت سنجی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان میگونی پویا
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نسب تورج
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی مهر بابک
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش تعیین سن ۸۰ ماهی سرخوی چمن (Lutjanus malabaricus) با استفاده از اتولیت (سنگ گوش) در آبهای خلیج فارس در محدوده آبهای هرمزگان (۲۶٫۵۶ درجه شرقی و ۲۷٫۱۷ درجه شمالی) انجام پذیرفت. تعیین سن بر اساس وجود دوایر رشد سالانه (لایه های مات و شفاف) موجود بر روی مقاطع اتولیت صورت گرفت. همچنین پارامترهای ریخت سنجی اتولیت و زیست سنجی ماهی اندازه گیری شد. روابط بین طول و سن و همچنین وزن و سن ماهی نیز بررسی شد. بیشترین سن بدست آمده ۷ سال متعلق به ماهی سرخوی چمن با میانگین وزن ۴۰۸۰±۱۸ گرم و طول ۷۱٫۳±۲٫۳ سانتی متر بود و رابطه معنی داری بین طول کل و سن ماهی و همچنین وزن کل و سن ماهی مشاهده شد (p<0.05). همچنین رابطه معنی داری بین وزن اتولیت راست و چپ و وزن ماهی، طول اتولیت راست و چپ و وزن ماهی و طول میانی اتولیت ها با طول استاندارد ماهی مشاهده شد (p<0.05). نتایج نشان داد که که میانگین وزن اتولیت راست و چپ به ترتیب ۰٫۳۰±۰٫۰۰۱ و ۰٫۲۹±۰٫۰۰۱ گرم و میانگین طول اتولیت راست و چپ به ترتیب ۱۳٫۶۶±۰٫۰۱ و ۱۳٫۶۰±۰٫۰۱ میلی متر می باشد.