مقاله تعیین سمیت حاد (LC5096h) قارچ کش کاپتان و تاثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تعیین سمیت حاد (LC5096h) قارچ کش کاپتان و تاثیر آن بر روی فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ کش کاپتان
مقاله کپور علفخوار
مقاله شاخص های خونی
مقاله LC5096h

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلیخانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ روز مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: لامعی حسن کیاده سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: پشت پناه صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طی این تحقیق، اثرات سم کاپتان که به مقدار زیادی در مزارع کشاورزی خصوصا شمال کشور استفاده می گردد، بر روی ۱۸۰ قطعه بچه ماهیان ۳-۵ گرمی کپور علفخوار به منظور تعیین غلظت کشنده ۵۰ درصد از جمعیت ماهیان در ۹۶ ساعت مطالعه گردید. آزمایشات بصورت ساکن و بر اساس روش استاندارد (O.E.C.D، ۲۰۰۱) به مدت ۴ شبانه روز (۹۶ ساعت) انجام و پارامترهای موثر فیزیکوشیمیائی آب از جمله، pH، سختی کل، اکسیژن محلول و درجهء حرارت کنترل گردید. در طول مدت آزمایش نیز رفتار و حرکات بچه ماهیان در مقابل سم به دقت مورد بررسی قرار گرفت. سمیت حاد (LC50 96h) سم کاپتان برای بچه ماهیان کپور علفخوار برابر ۰٫۹ میلی گرم در لیتر محاسبه گردید و حداکثر غلظت غلظت مجاز این سم (M.A.C value) در مدت ۹۶ ساعت نیز برابر ۰٫۰۹ میلی گرم در لیتر بدست آمد. سپس جهت تعیین تاثیر سم کاپتان بر خون بچه ماهیان آمور، با حفظ رعایت شرایط استاندارد نگهداری ماهیان در آزمایشگاه آنها را به مدت ۷ روز در معرض غلظت های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد از Lc50 96h سم کاپتان (که به ترتیب برابر با ۰٫۲۲۵ mg/l، ۰٫۴۵ mg/l، ۰٫۶۷۵ mg/l است) قرار داده و بعد از این مدت اقدام به خون گیری و آزمایشات خون شناختی شد. نتایج کاهش مقادیر لنفوسیت، هموگلوبین، گلبول قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت، ائوزوفیل (به غیر از تیمار ۵۰ درصد)، MCHC و افزایش مقادیر MCV (به غیر از تیمار ۲۵ درصد)، MCH (به غیر از تیمار ۲۵ درصد)، مونوسیت و نوتروفیل را نشان داد.