مقاله تعیین سطح یکپارچگی ایمنی در یک واحد تولید هیدروژن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لایه های حفاظتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: تعیین سطح یکپارچگی ایمنی در یک واحد تولید هیدروژن با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لایه های حفاظتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه و تحلیل لایه های حفاظتی
مقاله ایمنی
مقاله یکپارچگی
مقاله هیدروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاجوردی شیماسادات
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بحران خطرات موجود در فرآیندهای شیمیایی ایجاب می کند که در برابر آن ها از چندین لایه حفاظتی استفاده گردد. در همین راستا تجزیه و تحلیل کفایت و مقاومت لایه های حفاظتی مورد استفاده، یک ضرورت است. در این مطالعه سطح ایمنی لایه های حفاظتی موجود در یک سیستم تولید هیدروژن ارزیابی شده است.
روش بررسی: برای ارزیابی لایه های حفاظتی از روش تجزیه و تحلیل لایه های حفاظتی ترجیحی استفاده شد. در این مطالعه رویدادهای دارای اثر شدید، علل آغازین و فرکانس آن ها، لایه های حفاظتی مستقل و احتمال شکست در زمان مورد نیاز، همچنین احتمال رویدادهای میانی و سطح یکپارچگی ایمنی در بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که کاهش خطرپذیری ضروری مابین ۱۰ و ۱۰ بوده و یک سطح یکپارچگی ایمنی ثانویه به عنوان الزام تعیین گردید. همچنین مشخص شد نیازی به انجام یک مطالعه آنالیز کمی ریسک نیست.
نتیجه گیری: با توجه به زمان بر بودن اجرای روش تجزیه و تحلیل لایه های حفاظتی ترجیحی، به نظر می رسد ترکیب این روش با یک ابزار نرم افزاری، می تواند روش را کارآمدتر ساخته و بر سرعت و دقت کار بینجامد.