مقاله تعیین سری ماگمایی و فوگاسیته اکسیژن سنگهای آتشفشانی میوسن- پلیوسن شرق کامو (شمال اصفهان) بر اساس شیمی بیوتیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در زمین شناسی اقتصادی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تعیین سری ماگمایی و فوگاسیته اکسیژن سنگهای آتشفشانی میوسن- پلیوسن شرق کامو (شمال اصفهان) بر اساس شیمی بیوتیت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوتیت
مقاله فوگاسیته اکسیژن
مقاله سنگهای آتشفشانی
مقاله ارومیه دختر
مقاله کامو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیاری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگهای آتشفشانی مورد مطالعه در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه- دختر قرار گرفته و بخشی از ایالت ماگمایی واقع در شمال زمیندرز بیتلیس- زاگرس، محسوب می گردند. این سنگ ها متشکل از درشت بلورهای آمفیبول، پلاژیوکلاز و بیوتیت می باشند که در زمینه ای از فلدسپار، کوارتز، کانیهای اوپاک، شیشه و میکرولیت قرار دارند و عمدتا دارای بافت پورفیریتیک هستند و در محدوده داسیت تا آندزیت قرار می گیرند. کانیها عمدتا سالم هستند و آثار دگرسانی محدود به کلریتی شدن ضعیف برخی آمفیبول ها و سوسوریتی شدن حاشیه برخی پلاژیوکلازهااست. بیوتیت های مورد آنالیز در سنگهای آتشفشانی میوسن- پلیوسن شرق کامو، همگی از نوع بیوتیت های غنی از منیزیوم بوده و بر اساس تقسیم بندی جامع میکاها به ۶ عضو پایانی کلی، به طور متوسط از ۵۵٫۴۵ درصد فلوگوپیت، ۱۵٫۹۰ درصد تالک، ۱۲٫۷۲ درصد تیتان- فلوگوپیت، ۱۱٫۴۴ درصد ایستونیت، ۳٫۷۱ درصد فری ایستونیت و ۰٫۷۸ درصد موسکیت، تشکیل شده اند. ترکیب بیوتیت ها، سری کالک آلکالن را برای ماگمای مادر نشان می دهد. برآورد فوگاسیته اکسیژن ماگما بر اساس ترکیب و محتوای +۳Fe بیوتیت، نشان می دهد که فوگاسیته اکسیژن در زمان تبلور بیوتیت ها به صورت کیفی در حد بافر FMQ و به صورت کمی حدود ۱۵-۱۰ بار بوده است. این تخمین با فوگاسیته اکسیژن سنگهای آتشفشانی حدواسط تا اسیدی مطابقت نشان می دهد.