مقاله تعیین سازمان و ساختار توسعه فضایی گردشگری روستایی در شهرستان بویراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: تعیین سازمان و ساختار توسعه فضایی گردشگری روستایی در شهرستان بویراحمد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری روستایی
مقاله توسعه گردشگری
مقاله برنامه ریزی فضایی
مقاله آنالیز تاکسونومی
مقاله شهرستان بویراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری سیدرامین
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخت داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردشگری روستایی یکی از انواع مهم گردشگری است این نوع گردشگری می تواند به عنوان یک راهبرد توسعه منجر به بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی شود. لذا برنامه ریزان باید به گردشگری روستایی به مثابه موتور محرکه توسعه بنگرند وآن را در برنامه های توسعه خود لحاظ کنند.
این پژوهش با ارائه مدل ترکیبی در برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی سعی دارد به روش تحلیلی ـ توصیفی و با بهره گیری از روش اسنادی- میدانی در گردآوری اطلاعات در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد و نیز با اجرای مدلهای استانداردسازی و آنالیز تاکسونومی به کمک نرم افزارهای Gis،Spss  و Excel، به لایه بندی، رتبه بندی و تعیین سطوح فضایی همگن روستایی به لحاظ توسعه صنعت گردشگری روستایی در قلمرو پژوهش بپردازد. نتیجه آن که ساختار مکانی- فضایی حاکم بر ۲۹حوزه گردشگری روستایی و تعیین اولویتها بر اساس سنجش قابلیتها در روندی از توسعه فضایی گردشگری روستایی مشخص گردید تا در مقیاس منطقه ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. از این رو راهبردهای اجرایی در توسعه ساختار و سازمان فضایی حاکم بر حوزه های گردشگری روستایی ارائه گردید.