مقاله تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش به کمک تحلیل پوششی داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۳۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش به کمک تحلیل پوششی داده ها (DEA)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار بهینه سرمایه
مقاله ارزش افزوده اقتصادی
مقاله ارزش افزوده بازار
مقاله تحلیل پوششی داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین ساختار بهینه سرمایه برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به تفکیک ۱۰ صنعت، با استفاده از شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش و با بکارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در این پژوهش به منظور تعیین متغیرهای خروجی در مدل تحلیل پوششی داده ها ابتدا به بررسی روابط بین اهرم مالی به عنوان ساختار سرمایه، و متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به عنوان متغیرهای سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش، پرداخته ایم. نتایج بر این موضوع دلالت دارد که بین شاخص های یاد شده در ۱۹۸ شرکت و در ۱۰ صنعت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بر پایه وجود این رابطه معنادار، اهرم مالی یا همان ساختار سرمایه و هر دو شاخص ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، به ترتیب به عنوان متغیرهای ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی داده ها انتخاب شدند. در مرحله بعد، با بکارگیری مدل BCC ورودی محور تکنیک تحلیل پوششی داده ها، که یکی از دو مدل کلی تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد، ساختار بهینه سرمایه برای ۱۹۸ شرکت تعیین گردیده است.