مقاله تعیین زی توده مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی شمال خلیج فارس (بحرکان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تعیین زی توده مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی شمال خلیج فارس (بحرکان)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه های مصنوعی
مقاله زی توده
مقاله مرجان ها
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مدیسه سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمحمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور تعیین زی توده (بیوماس) مرجان های اتکایافته بر زیستگاه های مصنوعی ۶ و ۷ ساله احداث شده در سواحل بحرکان واقع در شمال غربی خلیج فارس انجام شد. نمونه های مرجانی به صورت فصلی، از بهار تا زمستان ۱۳۸۸، از ۴ ایستگاه به طور تصادفی و با استفاده از کوادرات ۰٫۲۵×۰٫۲۵m و از طریق عملیات غواصی جمع آوری شدند. اندازه گیری زی توده بر اساس وزن تر گونه های مرجان نشان داد که مرجان ها در زیستگاه های مصنوعی به میزان زیادی غالب بودند. همچنین در طول دوره نمونه برداری زی توده کل مرجان ها اختلاف معنی داری را نشان نداد(P>0.05) . با توجه به زی توده بالای مرجان ها مشخص شد که بسترهای مصنوعی توانسته اند شرایط مورد نیاز برای تشکیل کلنی این مرجان ها، شامل شکل و نوع بستر، نور کافی و وجود جریان ها به میزان لازم را فراهم کنند.