مقاله تعیین زمان ماندگاری ماهی کفال طلایی (Liza aurata) شور و بسته بندی شده در خلاء در دمای ۴ درجه سانتی گراد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تعیین زمان ماندگاری ماهی کفال طلایی (Liza aurata) شور و بسته بندی شده در خلاء در دمای ۴ درجه سانتی گراد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان ماندگاری
مقاله عمل آوری شور
مقاله بسته بندی وکیوم
مقاله کفال طلایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی فرد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پورغلام رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین زمان ماندگاری ماهی کفال طلائی (Liza aurata) دریای خزر، شور و بسته بندی شده در خلاء با در نظر گرفتن فساد پروتئین، چربی و تاثیر جمعیت میکروبی در طی ۹۰ روز نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی گراد انجام گردید. فساد پروتئین براساس اندازه گیری تغییرات مجموع ازت فرار (Total Volatile Nitrogen) و فساد چربی براساس اندازه گیری پراکسید (Peroxide Value) ارزیابی شد. جمعیت میکروبی با انجام آزمایش های شمارش کلی باکتری ها (Total Count)، شمارش کلی باکتری های نمک دوست (Halophilic Bacterial Count) و احتمال وجود باکتری Clostridium botulinum بررسی شد. در این مطالعه TVN از ۱۴٫۵ به ۳۰٫۸۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم نمونه، pv از ۳٫۸۹ به ۲۸٫۸۶ میلی اکی والان اکسیژن در کیلوگرم، tc از log4.40cfu/gr به log5.70cfu/gr و HBC از log4.75cfu/gr به log6.30cfu/gr در محصول عمل آوری شده در زمان نگهداری رسید. در برخی از پارامترهای اندازه گیری شده اختلاف آماری معنی دار P<0.05 دیده شد. باکتری Clostridium botulinum در هیچ یک از تیمارها در طی دوره نگهداری گزارش نشد. نتایج حاصله نشان داد عمل آوری شور، بسته بندی وکیوم و نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی گراد باعث افزایش عمر ماندگاری ماهی کفال طلایی شور شده می باشد. بهترین زمان مصرف این محصول ۳۰ روز بدست آمد.