مقاله تعیین زمان بلوغ جنسی گونه (Neogobius Pallasi (Berg, 1916 (گاوماهی شنی) از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۷۶ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: تعیین زمان بلوغ جنسی گونه (Neogobius Pallasi (Berg, 1916 (گاوماهی شنی) از خانواده گاوماهیان در تالاب گمیشان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ائوژنز
مقاله دریای خزر
مقاله تالاب گمیشان
مقاله بلوغ جنسی
مقاله Neogobius pallasi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پریور کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: پاتیمار رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند تولیدمثلی گونه Neogobius pallasi (Berg, 1916) در طی دوره یک سال (آبان ۱۳۸۵ – مهر ۱۳۸۶) در تالاب گمیشان مورد بررسی قرار گرفت. از تخمدان ماهیان ماده بالغ نمونه برداری صورت گرفت. نمونه های تخمدان در محلول فرمالین بافر فسفات تثبیت شدند و سپس با استفاده از روش پارافینه کردن و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین از آنها مقاطع بافتی تهیه شد. در این مرحله تعداد ائوسیت های تمایز نیافته، ائوسیت مرحله پیش زرده ای، ائوسیت مرحله زرده سازی، ائوسیت مرحله پس زرده ای و تخمک گذاری نهایی بررسی و شمارش شد. قطر تخمدان، تعداد هستک، هسته و قطر هستک و هسته همگی اندازه گیری شد. سپس با کمک برنامه آنالیز آماری Systat بررسی شد و مشاهده گردید: در گونه pallasi Neogobius (P<0.05 تغییرات معنی دار) ائوسیت پیش زرده سازی، ائوسیت مرحله زرده سازی اولیه و ثانویه، قطر ائوسیت، قطر لایه کوریونی و با توجه به اندازه گیری GSI، اوج رسیدگی جنسی این گونه در خرداد ماه می باشد.