مقاله تعیین زمان احیای بذر گیاهان دارویی جنس های مریم نخودی (Teucrium polium)، مریم گلی (Salvia virgata)، آویشن (Thymus daenensis ,T. fedtschenkoi) و نعناع (Mentha pulegium ,M. longifolia) با استفاده از مدلینگ متغیرهای مهم حفاظت (دما و رطوبت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۳۲ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تعیین زمان احیای بذر گیاهان دارویی جنس های مریم نخودی (Teucrium polium)، مریم گلی (Salvia virgata)، آویشن (Thymus daenensis ,T. fedtschenkoi) و نعناع (Mentha pulegium ,M. longifolia) با استفاده از مدلینگ متغیرهای مهم حفاظت (دما و رطوبت)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن
مقاله بانک ژن
مقاله طول عمر بذر
مقاله گیاهان دارویی
مقاله مریم گلی
مقاله مریم نخودی
مقاله نعناع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیسوند حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مداح‌ عارفی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بذرهای موجود در بانک ژن به دلیل تبادل جهت مصارف مختلف و همچنین فرسودگی ناشی از مدت زمان ذخیره سازی، نیاز به احیاء دوره ای دارند. در صورت عدم احیاء به موقع، دستیابی به مزایای بالقوه سرمایه گذاری زیربنایی در نگهداری ژرم پلاسم به روش برون رویشگاهی (ex situ) ممکن نخواهد بود. پیش بینی طول عمر بذرها بر پایه معادله قوه نامیه بذر استوار است. این معادله دارای چهار ضریب می باشد که برای هر گونه اختصاصی هستند. هدف این تحقیق تعیین ضرایب معادله قوه نامیه و استفاده از آن ها برای پیش بینی مدت مفید نگهداری بذر و در نتیجه برآورد زمان تکثیر و احیاء بذر گونه های مهم دارویی شامل دو گونه آویشن (Thymus fedtschenkoi ,T. daenensis)، دو گونه نعناع (Mentha pulegium ,M. longifolia)، یک گونه مریم گلی (Salvia virgata) و یک گونه مریم نخودی (Teucrium polium) بود. ابتدا بذرها در سه محیط با رطوبت نسبی ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد به تعادل رطوبتی رسیدند و درصد رطوبت آن ها اندازه گیری شد. این بذرها در پاکت های نایلونی مهر و موم شده و در دماهای ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. به فواصل یک ماه از آن ها تست جوانه زنی با سه تکرار به عمل آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل برای برآورد ضرایب معادله قوه نامیه (KE، Cw، CH، CQ) مورد استفاده قرار گرفتند. بیشینه و کمینه طول عمر برآورد شده به ترتیب در گونه های T. fedtschenkoi و M. pulegium مشاهده شد. در صورتی که قوه نامیه اولیه این نمونه ها در بدو ورود به بانک ژن ۱۰۰ درصد باشد و با رطوبت هشت درصد در شرایط کلکسیون فعال (دمای ۵ درجه سانتی گراد) نگهداری شوند به ترتیب ۲۴۱ سال بعد برای احیا بذر T. fedtschenkoi و ۲۲ سال بعد برای M. pulegium باید اقدام شود. ضریب KE برای گونه های T. daenensis، T. fedtschenkoi، M. pulegium، M. longifolia، S. virgata و T. polium به ترتیب ۵٫۱۴، ۷٫۱۸، ۴٫۳۱۲، ۴٫۰۶، ۴٫۲۹ و ۴٫۷۲ بدست آمد که بر اساس آن ها می توان زمان مناسب احیاء بذر در این گونه ها را برآورد نمود.