مقاله تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد ورزشی
مقاله پایایی
مقاله ترس از شکست
مقاله روایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی نصور
جناب آقای / سرکار خانم: عظیم زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسیدن به موفقیت برای همه ورزشکاران خوشایند و لذت بخش است، اما برخی افراد با قرار گرفتن در موقعیت های جدید، دچار اضطراب می شوند و ترس از آنچه در آینده به سراغشان می آید، مانند سدی در مقابل پیشرفت هایشان خواهد بود. ترس از شکست، موقعیتی است که استرس به همراه دارد و سازگاری با استرس، مهم ترین جزء در انتخاب موثر است. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد بود. به این منظور ۲۰۳ دانشجوی ورزشکار (۹۳ زن و ۱۱۰ مرد) با میانگین سنی ۱۹ تا ۲۳ سال و سابقه فعالیت ورزشی ۴٫۴±۷٫۷۰، پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد را تکمیل کردند. از تحلیل عاملی تاییدی برای آزمون روایی سازه پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون همسانی درونی سوالات هر عامل و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل ترس از کاهش عزت نفس خود (۴ سوال)، ترس از داشتن آینده ای نامعلوم (۴ سوال)، ترس از ناراحت شدن افراد مهم (۵ سوال)، ترس از تجربه شرم و خجالت (۷ سوال) و ترس از دست دادن علاقه افراد مهم (۵ سوال) را در پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد تایید کرد. تحلیل همبستگی ها نشان داد که تمام این عوامل همبستگی قابل قبولی با ترس از شکست دارند. نتایج آزمون الفای کرونباخ نشان دهنده همسانی درونی قابل قبول سوالات هر خرده مقیاس بود.