مقاله تعیین روابط علی- معلولی شاخصهای توسعه ای علم و فناوری دانشگاه ها مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری و نقشه شناختی خاکستری با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: دانشگاه علم و صنعت ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۵۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تعیین روابط علی- معلولی شاخصهای توسعه ای علم و فناوری دانشگاه ها مبتنی بر مدلسازی ساختاری تفسیری و نقشه شناختی خاکستری با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: دانشگاه علم و صنعت ایران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی ساختاری تفسیری
مقاله نقشه شناختی
مقاله عدد خاکستری
مقاله کارت امتیازی متوازن کنشگرانه
مقاله دانشگاه علم و صنعت ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی احمدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اسکندری میثم
جناب آقای / سرکار خانم: خالقی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سلسبیل مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشگاه یکی از مهم ترین نهادهای هر جامعه ای است و عملکرد آن تاثیر به سزایی در نیل به اهداف آن جامعه دارد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین فاکتورهای حیاتی موفقیت موسسات آموزش عالی است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. پس از بررسی ادبیات پژوهش و شناسایی اهداف و استراتژی های موجود در چهار حوزه کارت امتیازی متوازن، پرسشنامه ای تنظیم شده و در میان اساتید و مدیران دانشگاهی توزیع شد تا با امتیازدهی بر اساس طیف لیکرت مهم ترین اهداف هر حوزه را مشخص کنند. با استفاده از روش p-value فاکتورهای مهم شناسایی شدند.در ادامه با بهره گیری از نظرات چند تن از خبرگان، نقشه استراتژی دانشگاه با بهره گیری از مدلسازی ساختاری تفسیری با رویکرد کارت امتیازی متوازن طراحی شد. سپس پرسشنامه دیگری تنظیم شده و در آن به دریافت نظرات خبرگان مبنی بر میزان اهمیت روابط موجود در نقشه استراتژی پرداخته شده و نتایج با استفاده از نرم افزار FCmapper تحلیل شدند و کلیدی ترین فاکتورهای موجود در نقشه استراتژی بر اساس شاخص مرکزیت شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان از تاثیر پذیری و تاثیرگذاری بالای فاکتورهایی مانند «الهام بخشی به دانشجویان برای رشد و شکوفایی استعدادها»، «انگیزش اساتید و کارکنان و دانشجویان»، «فراهم آوردن زمینه های پیشرفت اساتید»، «دسترسی به مراکز پژوهشی و ارتباط با دانشگاه های برتر دنیا» دارد.