مقاله تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۶۴۳ تا ۶۴۸ منتشر شده است.
نام: تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه غده
مقاله دمای حداکثر
مقاله دمای حداقل
مقاله دمای مطلوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری محلاتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدکریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فیکاریا با نام علمی Ranuculus ficaria گیاهی غده دار و چندساله ای است که ریشه های غده ای مهم ترین راه تکثیر و پراکنش آن می باشد. به منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی غده های ریشه ای و اثر دمای متناوب دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه تحقیقات علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش اول به منظور تعیین دماهای کاردینال ریشه های غده ای در دماهای، ۱، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. در آزمایش دوم دماهای متناوب شامل (۱۱ ساعت روز/ ۱۳ ساعت شب) ۵٫۱۰، ۷٫۱۲، ۱۰٫۱۵ و ۱۵٫۲۵ درجه سانتی گراد بود. نتایج نشان داد که دمای مطلوب در غده های بزرگ و کوچک متفاوت بود. ولی دمای پایه و حداکثر اختلاف چندانی با هم نداشتند. دماهای پایه و حداکثر غده های بزرگ و کوچک به ترتیب حدود صفر و ۲۵ درجه سانتی گراد بود. دمای مطلوب غده های بزرگ ۸ درجه سانتی گراد و لی غده های کوچک ۱۴ درجه سانتی گراد شد. نتایج حاصل از اثر دمای متناوب نشان داد دماهای متناوب پائین تر جوانه زنی زیادتری دارند. دماهای متناوب ۵٫۱۰ و ۷٫۱۲ بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشتند.