مقاله تعیین دقت پارامترهای اکوکاردیوگرافیک Mitral Inflow S/D Ratio و Tei Index، جهت تشخیص اختلال عملکرد بطن چپ در بیماری های مادرزادی قلبی همراه با نارسایی دریچه میترال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۲۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تعیین دقت پارامترهای اکوکاردیوگرافیک Mitral Inflow S/D Ratio و Tei Index، جهت تشخیص اختلال عملکرد بطن چپ در بیماری های مادرزادی قلبی همراه با نارسایی دریچه میترال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تی ایندکس
مقاله سیستول
مقاله دیاستول
مقاله فانکشن بطن
مقاله نارسایی میترال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندنیا محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های مادرزادی قلب از شایع ترین آنومالی های دوران نوزادی است. این مطالعه با هدف تعیین دقت، حساسیت، اختصاصیت (Tei Index, TX) و نسبت زمان سیستولیک به دیاستولیک (S/D)، جهت تشخیص اختلال عملکرد بطن در کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی همراه با نارسایی میترال انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ در ۶۶ کودک (۳۴ کودک با عملکرد طبیعی و ۳۲ کودک با اختلال عملکرد بطنی) که نارسایی دریچه میترال داشتند، توسط پارامترهای TX و نسبت S/D مورد ارزیابی قرار گرفت، و نتایج آن با یافته های اکوکاردیوگرافی مقایسه شد. طبق تعریف TX>0.5 غیرطبیعی در نظر گرفته شد.
یافته ها: دقت، حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت و منفی در نسبت S/D به ترتیب ۸۹٫۳، ۸۷٫۵، ۹۱، ۹۰ و ۸۸٫۵% بود و در مورد TX نیز به ترتیب ۸۷٫۸، ۸۷٫۵، ۸۸٫۲، ۸۷٫۵ و ۸۸٫۲% به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد به صورت کلی دقت، حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری و نسبت احتمالی TX در بیماران مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی همراه با تنگی میترال، کمتر از نسبت S/D بوده است.