مقاله تعیین دقت آپکس یاب الکترونیکی در اندازه گیری طول کانال دندانهای مولر شیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۰۱ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: تعیین دقت آپکس یاب الکترونیکی در اندازه گیری طول کانال دندانهای مولر شیری
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپکس یاب
مقاله مولر شیری
مقاله طول کانال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی نوگورانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جهرمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی ریحان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رادیوگرافی معمولترین روش تعیین طول در درمانهای اندودنتیک کودکان می باشد که استفاده از آن مشکلاتی در بر دارد. آپکس یاب الکترونیکی، وسیله ای برای اندازه گیری طول کانال می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی دقت وسیله الکترونیکی تعیین طول کانال دندان (Ipex) در اندازه گیری طول کانال دندانهای شیری در شرایط بالینی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه بالینی، از پنجاه کانال ریشه دندانهای مولر شیری که محکوم به خارج کردن بودند، استفاده گردید.پس از انجام بی حسی و حذف پوسیدگی، حفره دسترسی ایجاد شده و طول کانال توسط دستگاه آپکس یاب Ipex اندازه گیری شد، بعد از ثبت طول کانال، دندانها خارج شده و طول حقیقی کانال به وسیله فایل شماره ۱۵ تعیین گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون T زوج و ضریب همبستگی درون گروهی و آنالیز رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: دقت دستگاه Ipex برای تعیین دقیق طول حقیقی کانال ۲۰% و در فاصله ±۰٫۵ میلی متری از انتهای ریشه %۶۶ و در فاصله ±۱ میلی متر از انتهای ریشه %۸۰ به دست آمد، آزمون T زوجی اختلاف مقدار واقعی طول کانال و طول اندازه گیری شده با Ipex را معنی دار نشان داد (P.v<0.001) آزمون همبستگی Pearson نشان داد که یک رابطه خطی مستقیم قوی بین طول اندازه گیری شده Ipex و طول حقیقی کانال وجود دارد.(r=0.957)
نتیجه گیری: دستگاه Ipex به طور غالب تمایل به کوتاهتر نشان دادن طول کانال نسبت به طول واقعی آن دارد. از آنجا که طول کارکرد کوتاهتر از طول واقعی است، این دستگاه برای درمان اندودنتیک دندانهای شیری می تواند مد نظر قرار بگیرد.