مقاله تعیین درصد فراوانی استفاده از پروفیلاکسی علیه ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تعیین درصد فراوانی استفاده از پروفیلاکسی علیه ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز وریدی عمقی
مقاله پروفیلاکسی
مقاله ترومبوآمبولی ریوی
مقاله پیشگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین ‌زاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی واعظی سیدصابر
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانیان نیک احسان
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقره باغ کبری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عدم تشخیص و درمان ترومبوز وریدی عمقی (DVT= Deep Vein Thrombosis) و ترومبوآمبولی ریوی (PTE= Pulmonary Thromboembolism) موجب عوارض و افزایش مدت بستری و هزینه های درمان می شود. از آنجا که پروفیلاکسی باعث کاهش ریسک ایجاد DVT و به دنبال آن PTE می شود ،در این مطالعه بر آن شدیم تا درصد فراوانی استفاده از پروفیلاکسی علیه DVT در بیماران بستری یکی از بیمارستان های آموزشی را تعیین نمائیم.
روش کار: در یک پژوهش توصیفی گذشته نگر تعداد ۲۰۲ بیمار از افراد بستری در بخشهای جراحی بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب و طبقه بندی شده و سپس اطلاعات بر اساس متغیرهای موجود و چک لیستی که بر اساس اهداف مطالعه طراحی شده بود، از پرونده بیماران استخراج و درصد فراوانی استفاده از پروفیلاکسی بر علیه ترومبوز وریدهای عمقی محاسبه شد.
نتیجه: (۵۲%) ۱۰۵ نفر مرد و (۴۸%) ۹۷ نفر زن بودند که (%۳۰٫۷) ۶۲ نفر از بخش جراحی، (%۲۵٫۷) ۵۲ نفر از بخش ارتوپدی، (%۱۷٫۸) ۳۶ نفر از بخش زنان، (%۱۶٫۳) ۳۳ نفر از بخش جراحی اعصاب و (%۹٫۴) ۱۹ نفر از بخش کلیه و مجاری ادراری بوده اند.
۱۱۴ نفر (%۵۶٫۴۳) پروفیلاکسی گرفتند که ۱۳ نفر در گروه ریسک بالا، ۱۰ نفر در گروه ریسک متوسط و ۹۱ نفر در گروه با ریسک پائین بودند و ۸۸ نفر (%۴۳٫۵۶) از بیماران هم پروفیلاکسی دریافت نکرده اند.
بحث: در مطالعه ما میزان لازم پروفیلاکسی صحیح در حدود %۲۴٫۳ برآورد شده که در حد بررسی های انجام شده در سایر مطالعات می باشد. در جمعیت هایی که سن بالا دارند و در معرض خطر بیشتری هستند باید از روش های پروفیلاکسی صحیح تر استفاده شود. در مطالعه ما فقط ۱۴% در گروه ریسک بالا بودند و با توجه به نیاز جدی به پروفیلاکسی علیه DVT در این گروه توصیه می شود مطالعه روی گروه های با ریسک بالا صورت گیرد.