مقاله تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان یزد از لحاظ دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده از مدل موریس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان یزد از لحاظ دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی با استفاده از مدل موریس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه یافتگی
مقاله نابرابری
مقاله مراکز بهداشتی و درمانی
مقاله مدل موریس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرایی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کمائی زاده یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش برای شناسایی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان یزد با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات ۸ شاخص در بخش بهداشت و درمان مربوط به سال ۱۳۸۹ و در میان ۱۰ شهرستان مورد مطالعه قرارگرفته و نتایج آن با بهره گیری از تکنیک توسعه یافتگی موریس ارزیابی شده است. هدف این مقاله، بررسی عمیق تر تفاوت میان شهرستان های استان به جهت دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی و تعیین میزان توسعه یافتگی است. تا در بعد کاربردی نتایج این پژوهش در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منطقه ای و محلی مورد استفاده مسوولین قرار گیرد. روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی است. برخی نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده عدم توزیع متعادل امکانات و خدمات در شهرستان های استان است به شکلی که از مجموع ده شهرستان مورد مطالعه استان، شهرستان یزد در تخصیص منابع و امکانات و خدمات در رتبه اول و شهرستان های تفت، طبس و مهریز در رتبه های سوم تا چهارم و شهرستان های بافق، میبد، اردکان، صدوق، ابرکوه و خاتم در رتبه های پنجم تا دهم قرار دارند.