مقاله تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: تعیین خواص فیزیکوشیمیایی و حرارتی روغن استخراج شده از هسته انار منطقه سبزوار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن هسته انار
مقاله ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
مقاله ویژگی های حرارتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری شادی
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی فخری
جناب آقای / سرکار خانم: فرهوش رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کدخدایی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هسته انار، حاوی ترکیبات زیست فعال با ارزش تغذیه ای بالا است و به دلیل عدم فرآوری مناسب به عنوان ضایعات کارخانه های فرآوری انار، محسوب می شود. این پژوهش با هدف شناسایی خواص فیزیکی (گرانروی، رنگ، ضریب شکست )، شیمیایی (ساختار اسیدهای چرب، تری گلیسرید و مقادیر و نوع ترکیبات فنلی، توکولی و استرولی) و حرارتی روغن هسته انار انجام شد. برای این منظور از روش های کلاسیک و دستگاهی استفاده شد. نتایج، نشان داد که مقادیر گرانروی، ضریب شکست و رنگ (قرمزی/ زردی) روغن هسته انار به ترتیب ۱۵۵٫۵۷ سانتی پواز، ۱٫۵۰۸۸-۱٫۵۰۹۵ و ۶٫۷۱ و اسیدهای پونیسیک، لینولئیک و اولئیک اسیدهای چرب غالب در روغن بودند. تری گلیسریدهای روغن هسته انار در پنج گروه با اکی والان کربن نامبر برابر ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۴۲ و بیش تر یا مساوی ۴۴ دسته بندی شدند. بیش ترین میزان تری گلیسرید اندازه گیری شده با اکی والان کربن نامبر مساوی ۳۶، بود. روغن هسته انار حاوی ترکیبات فنلی، توکولی و استرولی با مقادیر به ترتیب ۱۶۸٫۱۳، ۴۲۵٫۹۵ و ۵۹۸۱٫۷ میلی گرم در هر کیلوگرم روغن بود. تعیین خواص فیزیکی روغن و همچنین رفتار های حرارتی و محاسبه میزان انرژی های آزاد شده و یا جذبی آن به کمک آزمون تجزیه گرماسنجی افتراقی انجام شد. وجود نقاط ذوب و بلورین متعدد در این روغن در نتیجه نوع ساختار تری گلیسریدی آن می باشد. نتیجه کلی حاصل از اجرای پژوهش، نشان می دهد که روغن هسته انار ارزش تغذیه ای بالایی داشته و غنی در ترکیبات مختلف می باشد که کاربردهای زیاد در صنایع خوراکی، دارویی و بهداشتی دارند.