مقاله تعیین حقابه زیست محیطی تالاب میانکاله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تعیین حقابه زیست محیطی تالاب میانکاله
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیاز آب زیست محیطی
مقاله روش ترکیبی
مقاله منحنی تداوم جریان
مقاله فراوانی پرندگان آبزی و کنارآبزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی کلجاهی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: ریاضی برهان
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی لعبت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تالاب بین المللی میانکاله واقع در استان مازندران، از نظر مدیریت منابع آب و نیز حفظ اکوسیستم های منحصربفرد و تنوع زیستی دارای اهمیت بالایی است. در این مطالعه به تعیین نیاز آب زیست محیطی آن پرداخته شده است.
روش بررسی: دو منبع مهم تغذیه تالاب میانکاله در حوضه بالادست آن شامل رودخانه های سیاه آب و غاز محله جهت تعیین نیاز آب زیست محیطی انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از روش منحنی تداوم جریان (روش هیدرولوژیکی)، جریان زیست محیطی رودخانه های مذکور تعیین گردید. سپس با استفاده از روش جامع به بررسی فراوانی جمعیت گونه های پرندگان آبزی و کنارآبزی و میزان وابستگی آنها به آب پرداخته شد. از تلفیق این دو روش نیاز آب زیست محیطی تالاب در محل ورودی رودخانه های تغذیه کننده آن برآورد شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد حداقل دبی ورودی از رودخانه های سیاه آب و غاز محله به تالاب میانکاله با استفاده از روش منحنی تداوم جریان، به ترتیب ۰٫۵۷۸ و ۰٫۰۵۴ مترمکعب بر ثانیه باید باشد. همچنین با در نظر گرفتن پرندگان آبزی و کنارآبزی در روش جامع، حداقل دبی جریان ورودی به تالاب، از رودخانه سیاه آب ۲٫۱۶۳ مترمکعب بر ثانیه و از رودخانه غاز محله ۰٫۰۹۹ مترمکعب بر ثانیه می باشد.
نتیجه گیری: با تامین حداقل دبی ورودی رودخانه های سیاه آب و غاز محله به تالاب میانکاله، می توان تالاب را در شرایط مناسب (Q75) نگه داشت. همچنین درمناطق مذکور با تامین حداقل دبی ورودی به ترتیب به میزان ۰٫۳۲۵ و ۰٫۰۱۵ مترمکعب بر ثانیه تالاب در شرایط نسبتا مناسب (Q90) حفظ می شود.