مقاله تعیین حریم ایمن خطوط لوله انتقال گاز ترش به روش ارزیابی کمی ریسک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تعیین حریم ایمن خطوط لوله انتقال گاز ترش به روش ارزیابی کمی ریسک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط لوله
مقاله گاز ترش
مقاله حریم ایمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: بدری ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رشتچیان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالیان هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین روش های انتقال گاز، استفاده از خطوط لوله می باشد. با توجه به اینکه گاهی خطوط لوله انتقال گاز در اطراف مناطق مسکونی گسترش یافته اند و در صورت بروز نشتی یا پارگی در این خطوط، امکان ایجاد خسارت های جانی و مالی وجود دارد، ایمنی افراد ساکن در مناطق اطراف خطوط لوله انتقال از اهمیت زیادی برخوردار است و تامین این ایمنی از مهمترین دغدغه های صنعت انتقال گاز است. در این مطالعه، چگونگی تعیین حریم ایمنی خطوط لوله انتقال گاز ترش، که با توجه به پخش احتمالی گاز سمی هیدروژن سولفید در محیط، نسبت به خطوط لوله گاز شیرین خطرناک تر است، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل و تعمیم نتیجه های به دست آمده، یک خط لوله انتقال گاز ترش در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از نرم افزار PHAST RISK و با توجه به روش ارزیابی کمی ریسک، حریم این خط لوله، در چهار ضخامت گوناگون، تعیین و مشخص شد که تاثیر ۲ میلیمتر افزایش یا کاهش در ضخامت لوله در تعیین حریم ایمن، می تواند حدود ۶۰ متر و یا بیشتر باشد. این در حالی است که روش های گذشته تاثیر ضخامت لوله را لحاظ نمی کردند.