مقاله تعیین حداقل سطح مناسب بررسی الگوی پراکنش مکانی برودار (.Quercus Brantii Lindl) در توده های کمتر دخالت شده جنگل های مریوان با استفاده از تابع K رایپلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تعیین حداقل سطح مناسب بررسی الگوی پراکنش مکانی برودار (.Quercus Brantii Lindl) در توده های کمتر دخالت شده جنگل های مریوان با استفاده از تابع K رایپلی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی مکانی
مقاله حداقل سطح مناسب
مقاله زاگرس
مقاله تابع K رایپلی
مقاله توده کمتر دخالت شده
مقاله مریوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باتوبه سیده پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کیادلیری هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل های ناحیه رویشی زاگرس امروزه به علت قطع بی رویه و چرای مفرط غالبا به حالت مخروبه درآمده اند، ولی با این حال هنوز می توان مناطقی را یافت که به دلایل گوناگونی، چون دور از دسترس بودن یا مقدس بودن، کمتر تخریب شده اند. از این مناطق می توان به عنوان مناطق شاهد یا الگو در مدیریت و برنامه ریزی سایر مناطق جنگلی استفاده کرد. در این پژوهش به نحوه پراکنش درختان در سطح افق (الگوی مکانی)، که از ویژگی های شاخص توده های جنگلی است، و نیز تعیین حداقل سطح مناسب برای بررسی آن، پرداخته شده است. بدین منظور سه سطح یک هکتاری جنگلی به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ متر در سه منطقه کمتر دخالت شده (قبرستان) در اطراف شهرستان مریوان انتخاب شدند که گونه غالب آن ها برودار بود. در داخل هر یک از این سطوح یک هکتاری، سه سطح مربع شکل دیگر به ترتیب با مساحت های ۰٫۲۵، ۰٫۵، و ۰٫۷۵ هکتار به صورت تودرتو اجرا شد. سپس، موقعیت مکانی کلیه درختان در داخل قطعات یک هکتاری به روش فاصله آزیموت تعیین و الگوی پراکنش مکانی درختان با استفاده از تابع K رایپلی به تفکیک قطعات مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که الگوی پراکنش مکانی درختان جز برای سطح ۰٫۲۵ هکتار، کپه ای، و حداقل سطح مناسب برای این بررسی، ۰٫۵ هکتار است.