مقاله تعیین جمعیت نسبی سالمونلا در دستگاه گوارش طیور با استفاده از روش PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تعیین جمعیت نسبی سالمونلا در دستگاه گوارش طیور با استفاده از روش PCR
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه
مقاله سالمونلا
مقاله PCR
مقاله روده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صیداوی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف تعیین جمعیت نسبی باکتری های جنس سالمونلا در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور با استفاده از روش PCR انجام گردید. محتویات گوارشی جوجه ها خارج و DNA مربوطه استخراج شد. از واکنش زنجیره ای پلیمراز و شیوه PCR برای بررسی جمعیت نسبی این باکتری استفاده گردید. با استفاده از یک آغازگر اختصاصی، باند اختصاصی مربوط به این باکتری و با استفاده از یک آغازگر عمومی باند اختصاصی کل باکتری های دستگاه گوارش به دست آمد. سپس به کمک تکنیک PCR، جمعیت نسبی باکتری های جنس سالمونلا نسبت به کل باکتری های دستگاه گوارش تعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل نشان داد که از کل باکتری های دوازدهه و ژئوژنوم به ترتیب ۰٫۱۲ و ۰٫۱۱ درصد متعلق به جنس سالمونلا بودند. همچنین از کل باکتری های موجود در ایلئوم و روده کور هم به ترتیب ۰٫۱۶ و ۰٫۳۹ درصد کل باکتری ها از گروه سالمونلا ها بودند. علاوه بر این در چهار، چهارده و سی روزگی، به ترتیب ۰٫۳۸، ۰٫۱۸ و ۰٫۰۶ درصد کل باکتری های دستگاه گوارش جوجه ها، باکتری های جنس سالمونلا بودند. علاوه بر این معلوم شد در چهار روزگی در دوازدهه، ژوژنوم، ایلئوم و روده کور به ترتیب ۰٫۲۸، ۰٫۱۱، ۰٫۱۶ و ۰٫۹۱ درصد کل باکتری ها از جنس سالمونلا بودند. بنابراین می توان بیان کرد جمعیت نسبی این باکتری ها در بخش های تحتانی روده (ایلئوم و روده کور) نسبت به بخش های فوقانی روده باریک بیشتر است. نتایج حاصل نشاندهنده متغیر بودن جمعیت باکتری های جنس سالمونلا در بخش های مختلف دستگاه گوارش طیور بود که با عملکرد، وظایف و محیط فیزیکوشیمیایی این بخش ها مرتبط است.