مقاله تعیین ثمن و تاثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۸ – بهار ۱۳۸۹ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۱۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تعیین ثمن و تاثیر آن بر بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معلوم
مقاله تعیین
مقاله غرر
مقاله ثمن شناور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس آبادی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت بین الملل خصوصا و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموما می تواند موجب بروز مشکلات حقوقی متعددی گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نمی باشد. به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم، از جمله اثبات این نکته که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست، زیرا عرف چنین معاملاتی را غرری ندانسته و عملا نیز در جامعه رواج دارد و پس از مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و مقررات کنوانسیون، با طرح دو مقدمه به این نتیجه دست یافته ایم که چنانچه معامله ای از نظر عرف غرری نباشد باطل نیست و معاملاتی که امروزه در عرف رایج بوده و بعضا تعیین ثمن در آن به آینده موکول گردیده است، بیانگر چنین موضوعی است.