مقاله تعیین تکنیک بهسازی بهینه ساختمان ها در مقابل خرابی پیشرونده با روش های AHP و TOPSIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسی سازه های آبی از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تعیین تکنیک بهسازی بهینه ساختمان ها در مقابل خرابی پیشرونده با روش های AHP و TOPSIS
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنیک های بهسازی
مقاله شاخص های بهسازی
مقاله خرابی پیشرونده
مقاله روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مقاله روش تاپسیس (TOPSIS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروقدمقدم عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر نوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود پایداری ساختمان های آسیب پذیر در مقابل خرابی پیشرونده با هدف استمرار خدمت رسانی و حفظ سلامت نیروهای انسانی، توسط تکنیک های بهسازی مختلفی قابل دستیابی است. با انتخاب تکنیک بهسازی بهینه، میزان خسارت به ساختمان های موجود و تلفات احتمالی نیروی انسانی ناشی از آن را می توان با در نظرگیری ملاحظات فنی و اقتصادی کاهش داد. در این مقاله، روالی برای تعیین تکنیک بهینه بهسازی در مقابل خرابی پیشرونده توسط روش های تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس ارائه شده است. با کاربرد موردی روش های توسعه داده شده، گزینه «افزودن دیواربرشی» به عنوان مناسب ترین گزینه بهسازی برای تیپی از ساختمان های ﻣﻬﻢ بتنی در برابر خرابی پیشرونده تعیین شد.