مقاله تعیین تیپ های شیمیایی تریکوتسین و آنالیز ساختار جمعیت جدایه های Fusarium graminearum در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: تعیین تیپ های شیمیایی تریکوتسین و آنالیز ساختار جمعیت جدایه های Fusarium graminearum در استان گلستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ردیابی ژن Tri7
مقاله زهرابه های قارچی
مقاله NIV ،DON

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی تیزکی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ شرف آبادی سیدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فوزاریوز سنبله (Fusarium head blight: FHB) یا اسکب گندم یکی از بیماری های مخربی است که به دلیل تولید زهرابه قارچی تریکوتسین در خوشه، سبب کاهش قابل توجه کیفیت غلات کشت شده در سراسر جهان می شود. تیپ B تریکوتسین ها شامل نیوالنول (NIV)، دی اکسی نیوالنول (DON)، -۳استیل دی اکسی نیوالنول (۳AcDON) و 15-دی اکسی نیوالنول۱۵-AcDON) ) بعنوان مهمترین زهرابه های تولیدی جدایه های Fusarium graminearum محسوب می شود. به منظور تعیین تیپ های شیمیایی تریکوتسین در جدایه های F. graminearum، در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ از مناطق عمده کشت گندم در استان گلستان در دوره تشکیل و تکامل خوشه، نمونه برداری به عمل آمد. پس از شناسایی جدایه ها با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی، تعداد ۱۰۰ جدایه با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی گونه (Fg16F/Fg16R) به عنوان گونهF. graminearum  مورد تائید قرار گرفت. در این جدایه ها وجود ژن موثر در تولید تریکوتسین (Tri7) با استفاده از روش PCR و آغازگرهای اختصاصی (Tri7F/Tri7R) ردیابی شد. از بین ۱۰۰ جدایه بررسی شده در مناطق نمونه برداری شده، تعداد ۷۲ جدایه بعنوان تیپ تولیدکننده NIV و ۲۸ جدایه بعنوان تیپ تولیدکننده DON شناخته و همچنین دو جمعیت ۷C1 و۶A5  شناسایی شد که جمعیت ۷C1 (سویه ۷) بیشترین پراکنش را در مناطق نمونه برداری داشت.