مقاله تعیین توالی و آنالیز فیلوژنی ژن NS دو جدایه آنفلوانزای H9N2 و بررسی خصوصیات رشد این ویروس ها بر روی سلول های A549 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۴۳۲ تا ۴۴۱ منتشر شده است.
نام: تعیین توالی و آنالیز فیلوژنی ژن NS دو جدایه آنفلوانزای H9N2 و بررسی خصوصیات رشد این ویروس ها بر روی سلول های A549
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنفلوانزای پرندگان
مقاله H9N2
مقاله ژن Non structural
مقاله رده سلولی A549

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوندی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی وسمه جانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شایسته پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی کاوه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدمجید
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 در طول دو دهه گذشته در آسیا به صورت پانزوتیک در آمده است. این ویروس، علاوه بر ایجاد بیماری در طیور پرورشی، چندین مورد ابتلای انسانی در آسیا را سبب شده است. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط فیلوژنی ژن غیر ساختمانی NS) یا (Non structural و خصوصیات رشدشان بر روی سلول هایA549 در جدایه هایی در استان تهران انجام شد.
روش ها: از میان ویروس های ایزوله شده در سال های ۹۱-۱۳۸۸ ویروس آنفلوانزای H9N2، دو ویروس که در درخت فیلوژنتیک جایگاه های متفاوتی با هم داشتند، انتخاب شدند و ژن NS طی واکنش RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction) تکثیر شد. قطعه مورد نظر هر جدایه، کلون گردید و پلاسمیدهای حاصل توالی یابی شدند. بروز تغییرات احتمالی در توالی ژن NS جدایه های مورد نظر با مقایسه با جدایه های ثبت شده در پایگاه داده GenBank ارزیابی شد. بر اساس نتایج، رشد این دو جدایه در سلول های A549 بررسی شد.
یافته ها: پردازش اولیه داده های فیلوژنی نشان می دهد که ژن NS ویروس های ایران با همسانی ۹۶٫۴ درصد به زیر دودمان Y439 و آلل A تعلق دارند. این ویروس ها بر اساس زمان جداسازی در دو زیر گروه قرار می گیرند: زیر گروه یک شامل ویروس های جدا شده از طیور پرورشی طی سال های ۲۰۰۴-۱۹۹۸ و زیر گروه دوم ویروس های جدا شده طی سال های ۱۱-۲۰۰۶ بودند. ارزش GC3s و مقایسه میزان جایگزینی Ka/Ks در نواحی رمز دهنده ژن بررسی شد. ارزش GC3s بین ۰٫۳۷۱-۰٫۳۹۲ متغیر بود و میزان Ka/Ks، برای زیر گروه اول ۰٫۳۸ و برای زیر گروه دوم ۰٫۴۲ محاسبه شد.
نتیجه گیری: پردازش توالی اسید آمینه NS نشان می دهد که این دو ایزوله، دارای توالی KSLR در محل دمین PDZ خود هستند و چندین تغییر همزمان در طول توالی اسید آمینه رخ داده است. عیار دو ویروس به روش ارزیابی پلاک برآورد شد که تفاوت معنی داری با هم نداشتند. این داده ها نشان می دهد که دو ویروس H9N2 جدید ایران دچار تغییرات بسیار اندکی شده اند.