مقاله تعیین تنوع مولکولی و بررسی جمعیتی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به تالاب انزلی و رودخانه شیرود با روش ژنتیک مولکولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تعیین تنوع مولکولی و بررسی جمعیتی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) مهاجر به تالاب انزلی و رودخانه شیرود با روش ژنتیک مولکولی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید دریای خزر
مقاله ساختار ژنتیکی
مقاله ساختار جمعیتی
مقاله نشانگرهای ریزماهواره
مقاله تالاب انزلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چکمه دوزقاسمی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدی مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده صابر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت اقتصادی این ماهی، ساختار ژنتیکی و جمعیتی آن در این دو منطقه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد ۵۰ نمونه ماهی سفید از هر منطقه صید (جمعا ۱۰۰ نمونه) و بافت باله دمی آنها پس از برش داخل الکل ۹۶ درجه جمع آوری و DNA ژنومی آنها استخراج شد. جهت انجام واکنش های زنجیره ای پلیمراز (PCR) از ۱۰ جفت آغازگر استفاده شد که همگی تولید باندهای چندشکلی نمودند. در نتایج حاصله ۱۹۱ الل بدست آمد که بیشترین تعداد الل (۱۸) متعلق به جایگاه های ژنی Ca1 و Ca3 و کمترین تعداد الل (۲) در جایگاه ژنی MFW1 بود. بر اساس میانگین تعداد الل در هر جایگاه ژنی و هتروزایگوسیتی مشاهده شده بین نمونه های دو منطقه، تفاوت آماری معنی دار نبود (P>0.05) شاخص Fst که تفاوت جمعیتی را نشان می دهد بین نمونه های دو منطقه ۰٫۰۵۶ محاسبه شده و معنی دار بود (P<0.01). نمونه های دو منطقه در اکثر جایگاه های ژنی با آزمون هاردی واینبرگ (HW) در تعادل نبودند. فاصله ژنتیکی محاسبه شده بین دو جمعیت در حد بالایی بود (۰٫۴۰۷). نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که ماهی سفید تالاب انزلی و رودخانه شیرود هر یک جمعیت مستقلی می باشند. بنابر این حفظ تنوع ژنی و اجرای برنامه های مدیریتی شیلاتی مبنی بر ازدیاد ذخایر هر یک از این جمعیت ها بایستی مد نظر قرار گیرد.