مقاله تعیین تقویم زمانی گردشگری در دریاچه گهر بر اساس مدل MEMI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: تعیین تقویم زمانی گردشگری در دریاچه گهر بر اساس مدل MEMI
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله آسایش زیست اقلیمی
مقاله بیوکلیمایی انسانی
مقاله دریاچه گهر
مقاله مدل MEMI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نسب مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرزاده محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مطالعات بیوکلیمایی انسانی، پایه و اساس بسیاری از برنامه ریزی های توریسمی است. تفاوت های زمانی – مکانی آب و هوا در مناطق مختلف یک پتانسیل قوی برای گردشگری است و از دلایلی می باشد که ایران را در ردیف پنج کشور متنوع گردشگری جهان قرار داده است. یکی از مناطق بسیار زیبا که از جنبه اکوتوریسم توان بالقوه فراوانی دارد، محدوده حفاظت شده اشترانکوه و به تبع آن دریاچه گهر در استان لرستان است. سطح آسایش انسان تحت تاثیر عوامل محیطی و فیزیولوژیکی قرار دارد. مدل MEMI جزء مدل های موازنه حرارتی ترمو – فیزیولوژیک، از سه زیرشاخص PMV ,PET ,SET تشکیل شده، اساس این مدل بر مبنای معادله بیلان انرژی بدن انسان استوار است. در این پژوهش در راستای تعیین تقویم زمان مناسب گردشگری در دریاچه گهر از فراسنج های اقلیمی دمای خشک هوا به سانتیگراد، میزان ابرناکی آسمان به اکتا، سرعت باد غالب به متر در ثانیه، فشار بخار آب به هکتو پاسکال و رطوبت نسبی به درصد ایستگاه سینوپتیک شهر دورود در بازه زمانی ۱۳۹۱ – ۱۳۷۹، و پیراسنج های فیزیولوژیکی انسانی (سن، جنس، وزن، قد، نوع پوشش و فعالیت)، به همراه متغیرهای موقعیتی (طول، عرض جغرافیایی و ارتفاع هندسی منطقه مورد مطالعه)، در قالب مدل MEMI ارزیابی گردیدند. نتایج حاصل از محاسبه و ارزیابی شاخص آسایش در این مدل حاکی از آن است که خروجی شاخص های PET و PMW تقریبا شبیه هم، و در تمام طول سال شرایط فیزیولوژیکی متنوعی در دریاچه گهر حاکم می باشد. بر اساس این مدل مناسبترین زمان برای فعالیت گردشگری در منطقه ماه های اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر است.