مقاله تعیین تغییرات سه شبیه تراوایی آب به خاک در آبیاری جویچه‌ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مهندسی منابع آب از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تعیین تغییرات سه شبیه تراوایی آب به خاک در آبیاری جویچه‌ای
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراز حجمی
مقاله تراوایی
مقاله آبیاری جویچه‌ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امداد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مشخصه‌های فیزیکی خاک، که مدیریت آبیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مساله تراوایی و تغییرات آن است که در طراحی و ارزیابی سامانه‌های آبیاری مهم می‌باشد. تعیین معادله‌ای که حاکم بر این فرایند است نقش مهمی در موفقیت یک شبکه‌ آبیاری دارد. در این راستا ضرایب معادلات تراوایی کوستیاکوف-لوئیز، فیلیپ و SCS با استفاده از معادلات تراز حجمی تعیین، و تغییرات تراوایی تجمعی (حاصله از استفاده سه معادله‌ تراوایی) در ابتدا، وسط و انتهای فصل کشت ذرت مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که استفاده از معادله فیلیپ (روش یک نقطه‌ای) مقادیر تراوایی تجمعی را نسبت به مقادیر اندازه‌گیری شده و مقادیر تعیین گردیده از معادلات کوستیاکوف-لوئیز و SCS بیشتر برآورد می‌کند. همچنین، میانگین قدر مطلق خطای تراوایی تجمعی به‌دست آمده از معادله‌ی فیلیپ (۰٫۰۰۶۸۳) و SCS (0.00373) از مقادیر بالایی برخوردار بود، که این امر حاکی از عدم دقت استفاده از این معادلات در برآورد تراوایی تجمعی می‌باشد. میانگین مقادیر خطای تراوایی تجمعی معادله‌ی کوستیاکوف- لوئیز نسبت به دو معادله دیگر از مقدار کمتری برخوردار بودند (۰٫۰۰۲۵۳)، و نقاط تعیین شده با نقاط اندازه‌گیری شده قرابت و همخوانی نزدیکی داشتند، که این امر بیانگر مناسب بودن معادله‌ کوستیاکوف- لوئیز نسبت به دو معادله‌ دیگر در استفاده از معادلات تراز حجمی در خاک مورد نظر است.