مقاله تعیین ترکیب تولید در محیط چند گلوگاهی با استفاده از روش ویکور فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۹۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تعیین ترکیب تولید در محیط چند گلوگاهی با استفاده از روش ویکور فازی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولفه های نوآوری
مقاله خلاقیت
مقاله نوآوری سازمانی
مقاله تاپسیس فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیوان بهجو کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: بدری سیدامین
جناب آقای / سرکار خانم: حاله حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین ترکیب تولید، یکی از مهمترین تصمیماتی است که باید در سیستم های تولیدی گرفته شود. بدان معنی که از کدام محصول و به چه مقدار باید تولید شود تا خروجی نهایی سیستم، افزایش یابد. در الگوریتم های موجود، غالبا تمام پارامترهای مساله، قطعی فرض شده و تصمیم گیری انجام می گیرد. در این مقاله حالتی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن کلیه پارامترهای تولیدی به صورت اعداد فازی مثلثی می باشند. پارامترهای تولیدی، تقاضای هفتگی، قیمت فروش، هزینه مواد خام، زمان پردازش محصولات و ظرفیت در دسترس منابع را شامل می شوند. در الگوریتم پیشنهادی، با در نظر گرفتن چند گلوگاه، به کمک روش ویکور فازی، رتبه بندی محصولات جهت تولید مشخص می شوند. سپس مقدار تولید هر محصول محاسبه می گردد. در پایان نیز برای تشریح روش پیشنهادی، یک مثال عددی مورد بررسی قرار می گیرد.