مقاله تعیین تاریخ کشت مناسب هیبریدهای مختلف ذرت سیلویی در تناوب با برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: تعیین تاریخ کشت مناسب هیبریدهای مختلف ذرت سیلویی در تناوب با برنج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تاریخ کشت
مقاله ژنوتیپ و عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری نیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران واقع در قراخیل قائم شهر در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت کرت های یکبار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تاریخ های کاشت در چهار تاریخ ۲، ۱۱، ۲۲ مرداد و اول شهریور به عنوان عامل اصلی و سه هیبرید ذرت زودرس S.C540، متوسط رس S.C647 و دیررس S.C704 عامل فرعی بودند. حداکثر عملکرد علوفه تر به ترتیب برای تاریخ های کاشت ۲ و ۱۱ مرداد به میزان ۴۳٫۳ و ۴۱٫۸۲ تن در هکتار به دست آمد و با تاخیر در کاشت به دلیل کاهش وزن تر ساقه تا میزان %۵۲٫۸، بلال تا %۳۹٫۱ و وزن تر برگ ها تا %۵۲٫۰ و قطر بلال تا %۲۶٫۹ عملکرد علوفه تر به نسبت %۴۷٫۲ کاسته شد. طول بلال با تاخیر در کاشت %۱۲٫۷ بیشتر شد. بیشترین عملکرد علوفه تر در هیبرید زودرس ۳۸٫۲۴ تن در هکتار و کمترین آن در هیبرید متوسط رس با ۳۱٫۴۱ تن در هکتار بدست آمد. بیشترین وزن تر برگ ها، ساقه و بلال برای هیبرید زودرس و حداکثر طول بلال برای هیبرید متوسط رس حاصل شد. بیشترین درصد پروتئین علوفه برای تاریخ کاشت ۱۱ مرداد با %۶٫۷۶۲ و حداقل آن برای تاریخ کاشت ۲ مرداد ماه به میزان %۴٫۰۳۷ حاصل گردید. اثرات متقابل تاریخ کاشت در هیبرید تنها بر طول و قطر بلال اثر معنی داری داشت. بنابراین برای کشت تابستانه ذرت سیلویی در منطقه قراخیل قائم شهر هیبرید زودرس با کشت در ۲ مرداد ماه مناسب تر است.