مقاله تعیین بیشینه دبی خروجی ناشی از شکافت سد خاکی با استفاده از هوش مصنوعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹-بهار ۱۳۹۰ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تعیین بیشینه دبی خروجی ناشی از شکافت سد خاکی با استفاده از هوش مصنوعی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکافت
مقاله سد خاکی
مقاله هوش مصنوعی
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله برنامه ریزی ژنتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابائیان امینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حکیم زاده حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: نورانی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده شکست از مسائلی است که در ساخت هر نوع سد مطرح می گردد. خساراتی که ممکن است پس از شکست بوجود آید، به اهمیت مساله می افزاید. با توجه به پیچیدگی مساله به خصوص در سدهای خاکی، هنوز مدل مناسبی ارائه نشده است. برای پدیده های پیچیده، امروزه از روش های نوینی مانند هوش مصنوعی استفاده می گردد. از جمله این روش های هوش مصنوعی می توان به شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و برنامه ریزی ژنتیک (GP) اشاره نمود. در این مقاله نیز، با توجه به پیچیدگی مساله شکافت، به مطالعه نحوه تعیین بیشینه دبی خروجی از شکافت سد خاکی پرداخته شده و برای بدست آوردن آن از روش های هوش مصنوعی استفاده گردیده است. بدین منظور با استفاده از نتایج موجود سدهای خاکی شکافته شده در طول تاریخ، یک مدل شبکه عصبی مصنوعی و یک مدل برنامه ریزی ژنتیک (GP) درنظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که هر دو روش از قابلیت قابل قبولی نسبت به سایر روش های کلاسیک موجود برخوردار هستند.