مقاله تعیین برنامه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان بروجرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تعیین برنامه زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی (مطالعه موردی شهرستان بروجرد)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی کسری
مقاله کشاورزی پایدار
مقاله الگوی کشت
مقاله شهرستان بروجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاوند حدیث
جناب آقای / سرکار خانم: سرگزی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده سیده صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: صبوحی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه، کاربرد برنامه ریزی کسری در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان بروجرد با اهداف کشاورزی پایدار بود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، از طریق تکمیل پرسشنامه و آمار و اطلاعات جهاد کشاوری شهرستان در سال ۹۰-۸۹ جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که الگوی کشت فعلی با الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی کسری اختلاف چشمگیری دارد. هم چنین با توجه به یافته ها، سطح زیر کشت گندم، ذرت، یونجه و جو افزایش و سطح زیر کشت چغندرقند و باقلا کاهش یابد. لذا توصیه می شود سیاست گذاران به گونه ای برنامه ریزی نمایند که ضمن در نظر داشتن نیازهای برنامه ای، توجه خاصی به حفظ و ارتقاء شاخص پایداری داشته باشند.