مقاله تعیین برنامه زراعی با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی شهرستان زابل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تعیین برنامه زراعی با استفاده از رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی شهرستان زابل)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی کشت
مقاله برنامه ریزی ریاضی مثبت
مقاله سیاست های قیمتی
مقاله زابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده سیده صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: کیخا احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کاوند حدیث
جناب آقای / سرکار خانم: سرگزی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به این که مدل های برنامه ریزی ریاضی در دهه های اخیر کاربرد زیادی در زمینه تجزیه و تحلیل سیاست ها در بخش کشاورزی و شبیه سازی آثار این سیاست ها بر قسمت های مختلف نظام کشاورزی داشته اند؛ لذا در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت پیامدهای افزایش قیمت گندم طی ۴ سناریو به میزان ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد افزایش قیمت بر الگوی کشت در شهرستان زابل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که محصول ماش در تمام سناریوهای قیمتی از الگوی کشت حذف و با اعمال سناریوی ۶۰% درصد افزایش قیمت، محصولات جو و خربزه نیز از الگوی کشت خارج شدند و تاکید بیشتر بر کشت گندم وجود داشت؛ بنابراین زیر ساخت ها و سیاست ها بایستی طوری اعمال شوند که برنامه ریزی برای کشاورزان چالش برانگیز نباشد.