مقاله تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۷۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان هرمزگان
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزیت رتبه ای
مقاله تاکسونومی عددی
مقاله تحلیل عاملی
مقاله هرمزگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نگهداری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله حاضر تحلیل رتبه ای صنایع استان هرمزگان در مقاطع زمانی ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ می باشد. بدین منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و معرفی مجموعه ای از شاخص ها از قبیل شاخص های مربوط به کارگاه، اشتغال، مواد اولیه، عملکرد و صادرات فعالیت های صنعتی بر اساس کدهای چهار رقمی ISIC برای مقاطع زمانی فوق طبقه بندی شده اند. نتایج نشان می دهندکه تعداد معدودی از صنایع استان در دو مقطع مورد بررسی، توانسته اند جایگاه خود را حفظ نمایند. بعبارت دیگر مجموعه فعالیت های صنعتی قرار گرفته در اولویت اول، طی این دو مقطع زمانی مورد بررسی، دارای ترکیب ثابتی نیستند و به سمت صنایع مکانیکی و الکتریکی معطوف گردیده اند.