مقاله تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنایع چوب و کاغذ استان قم با استفاده از روش TOPSIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنایع چوب و کاغذ استان قم با استفاده از روش TOPSIS
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان قم
مقاله اولویت بندی
مقاله صنایع چوب و کاغذ
مقاله AHP
مقاله FDM
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان کروکی رفعت
جناب آقای / سرکار خانم: رکن الدین افتخاری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فائزی پور مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به هدایت منابع محدود به سوی صنایع اولویت دار، مطالعه مزیت کشور در تولیدات صنعتی امری ضروری است. نظر به اینکه استان قم نیز با دارا بودن شرایط خاص، قطب صنایع چوبی محسوب می شود، اولویت بندی صنایع چوب و کاغذی این استان امری مفید است. رسیدن به این هدف مستلزم طی دو مرحله است: در مرحله اول سلسله مراتبی از پنج شاخص اصلی با عناوین زیر طراحی شد: اقتصادی و مالی، نیازهای زیرساختی، مواد و محصول، فنی- انسانی، اجتماعی و فرهنگی. سپس با استفاده از روش AHP وزن دهی و در ادامه رتبه بندی صورت گرفت. در مرحله دوم، با استفاده از روش TOPSIS و با در نظر گرفتن وزن شاخص ها، گزینه اولویت بندی شد. از بین شاخص ها، شاخص اقتصادی و مالی با وزن ۰٫۲۸ بیشترین اهمیت را داشت. به دنبال آن، شاخص های نیازهای زیرساختی، مواد و محصول، فنی و انسانی و اجتماعی و فرهنگی، به ترتیب قرار گرفت. همچنین نتایج اولویت بندی زیرشاخص ها نشان داد زیرشاخص جذب سرمایه گذاری با وزن ۰٫۱۱ بیشترین اهمیت را داراست. سپس، گزینه ها اولویت بندی شد. گزینه سایر انواع مبلمان چوبی، بالاترین اولویت و گزینه کاغذ چاپ و تحریر و کاغذ روزنامه، پایین ترین اولویت را به دست می آورد.