مقاله تعیین اندازه نانوساختارهای نقره و طلا بر مبنای طیف خاموشی آنها: محدودیت ها و تعمیم ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تعیین اندازه نانوساختارهای نقره و طلا بر مبنای طیف خاموشی آنها: محدودیت ها و تعمیم ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوساختارهای طلا و نقره
مقاله تعیین اندازه
مقاله ویژگی های اپتیکی
مقاله طیف خاموشی
مقاله ویژگی های هندسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آشکاران علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بیات علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الهی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اصول فیزیکی ارتباط طیف خاموشی ویژگی های هندسی نانوذرات کروی طلا و نقره بیان شده و معادلات تجربی ساده ای جهت تعیین این ویژگی ها بر مبنای محل قله پلاسمونی ارائه گردیده اند. همچنین جهت بررسی آثار شکل، توزیع اندازه و ضریب شکست محیط پیرامون ذرات بر برخی از این روابط، آنها را با استفاده از داده های تجربی سایر مولفین سنجیده ایم. در نهایت آن معادلات را به ذرات غیر کروی تعمیم داده و صحت و دقت آنها را آزمودیم. ما متوجه شدیم که اشکال تعمیم یافته معادلات ممکن است به نتایج دقیقتری در مورد ذرات غیرکروی منجر شوند اما برای دست یابی به نتایج بهتر، این معادلات باید به شکل و توزیع اندازه ذرات نیز بستگی یابند. به نظر می رسد که این معادلات در مورد ذرات دارای رئوس تیزتر از رئوس مکعب، یعنی زوایای فضایی کمت  p/2 sr صادق نیستند.