مقاله تعیین انتروتوکسین های کلاسیک استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ناگت مرغ و غذاهای آماده مصرف در استان اصفهان به روش ELISA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تعیین انتروتوکسین های کلاسیک استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ناگت مرغ و غذاهای آماده مصرف در استان اصفهان به روش ELISA
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس اورئوس
مقاله انتروتوکسین
مقاله ناگت مرغ
مقاله ELISA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مداحی هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صفرپوردهکردی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف تعیین انتروتوکسین های کلاسیک استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از ناگت مرغ و غذاهای آماده مصرف در استان اصفهان به روش ELISA انجام شده است. در تابستان ۱۳۹۱ در مجموع ۴۲۰ نمونه انواع ناگت مرغ از مراکز فروش استان اصفهان به طور تصادفی جمع آوری و از تمامی نمونه ها به منظور بررسی وجود استافیلوکوکوس اورئوس کشت میکروبی تهیه شد. به منظور تشخیص انتروتوکسین های کلاسیک، سویه های جداشده استافیلوکوکوس اورئوس به روش ELISA مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه قدرت تولید انتروتوکسین های کلاسیک در ۲۰ سویه از ۲۴ سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه ها (۸۳٫۳ درصد) تعیین شد که شایع ترین انتروتوکسین ردیابی شده در سوش های استافیلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسین A (40 درصد)، پس از آن انتروتوکسین های C (15 درصد) و D (10 درصد) بود. همچنین سه سوش قادر به تولید هر دو انتروتوکسین A و D و سه سوش قادر به تولید انتروتوکسین A و C بودند و قابلیت تولید انتروتوکسین E در هیچ کدام از سوش های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه ها مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ناگت مرغ و غذاهای آماده مصرف می توانند به عنوان یکی از منابع مسمومیت غذایی استافیلوکوکی باشند و مطالعات بیشتر در زمینه وضعیت آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس در سایر مواد غذایی پیشنهاد می شود.