مقاله تعیین انتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس در شیر گاو، گوسفند، بز و شتر به روش الایزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تعیین انتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس در شیر گاو، گوسفند، بز و شتر به روش الایزا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروتوکسین
مقاله استافیلوکوکوس ارئوس
مقاله شیر خام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شاکریان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: علیان فروغ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس از مهم ترین عوامل مسمومیت های غذایی در جهان محسوب می شوند و شیر و فرآورده های آن غالبا در مسمومیت های استافیلوکوکال نقش دارند. این مطالعه با هدف بررسی حضور انتروتوکسین های کلاسیک استافیلوکوکوس ارئوس در شیر خام گاو، شتر، گوسفند و بز در استان فارس انجام شد. به این منظور ۸۴ نمونه شیر شامل شیر گاو (n=35)، شیر شتر (n=8)، شیر گوسفند (n=20) و شیر بز (n=21) از مخازن جمع آوری شیر ۳۵ مزرعه پرورش دام شیری در طول سه فصل پاییز، زمستان ۱۳۸۹ و بهار ۱۳۹۰ جمع آوری و به منظور تعیین حضور انتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس به روش الایزا مورد آزمون قرار گرفتند. از ۸۴ نمونه مورد مطالعه ۱۲ نمونه (۱۴٫۲%) حداقل از نظر یک آنتروتوکسین مثبت گزارش شدند. از این تعداد، ۳ نمونه برای SEA (25 درصد)، ۲ نمونه برای SED (16.6 درصد)، ۲ نمونه برای SEC (16.6 درصد)، ۲ نمونه برای SEA+SED (8.3 درصد)، ۱ نمونه برای  SEA+SEC(8.3 درصد) و ۲ نمونه برای SED+SEC (16.6 درصد)، مثبت بوده و هیچ یک از نمونه ها از نظر وجود SEB و SEE مثبت گزارش نشد. هیچ اختلاف آماری در میزان آلودگی نمونه های شیر به آنتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس در فصول مختلف سال در نمونه های مورد بررسی مشاهده نشد.مطالعات بیشتری در خصوص حضور انتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس در مواد غذایی مختلف و نقش آن ها در ایجاد مسمومیت های غذایی پیشنهاد می شود.