مقاله تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کلبسیلا جداشده از نمونه های بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کلبسیلا جداشده از نمونه های بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلبسیلا
مقاله الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی
مقاله عفونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: میرعمادی سید‌اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی یزدی محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارلاری عبدالعزیز
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آوادیس یانس سوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بخش عمده ای از نمونه های بالینی توسط گونه های کلبسیلا آلوده می شود. مقاومت دارویی کلبسیلا روز به روز افزوده می شود و بنابراین انجام تست های مقاومت دارویی، قبل از تجویز آنتی بیوتیک، ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کلبسیلا از نمونه های بالینی بیماران با استفاده از روش کربی بوئر بوده است.
روش بررسی: مطالعه حاضر بر روی ۳۰۰ کلبسیلای جداشده از ۱۲۰۰ بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) انجام شد. بعد از تشخیص و تعیین هویت باکتری ها، مقاومت دارویی آنها طبق دستور العمل CLSI بررسی شد. تست های حساسیت دارویی با استفاده از روش استاندارد انتشاراز دیسک (کربی بائر) برای ۱۲ آنتی بیوتیک انجام شد.
یافته ها: توزیع گونه های مختلف کلبسیلا بر حسب فراوانی عبارتند از: پنومونیه (۹۴%)، اکسی توکا (۴%)، اوزنه (۱%) و رینواسکلروماتیس (۱%). همچنین از نظر منبع عفونت، نمونه های جمع آوری شده به ترتیب فراوانی عبارتند از: ادرار، خلط، واژن، زخم، مدفوع و خون. بطور کلی درصد مقاومت تمام گونه های کلبسیلا نسبت به، آموکسی سیلین ۹۷%، سفالوتین ۳۹%، جنتامایسین ۳۰%، کلیستین ۵۵%، نالیدیکسیک اسید ۲%، کلرامفنیکل ۲۶%، کانامایسین ۱۷%، تتراسایکلین ۲۸%، نیتروفورانتوئین ۴۴%، ایمی پنم و سفتازیدیم ۲% و آمیکاسین بدون مقاومت تعیین گردید.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد آمیکاسین با کمترین درصد مقاومت در مقابل تمام گونه های کلبسیلا، موثرترین آنتی بیوتیک بوده است.