مقاله تعیین الگوی سروتایپی و مقاومت دارویی سالمونلا در کودکان مبتلا به اسهال در شهرستان رباط کریم – تهران (۱۳۹۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی سروتایپی و مقاومت دارویی سالمونلا در کودکان مبتلا به اسهال در شهرستان رباط کریم – تهران (۱۳۹۰)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله اسهال
مقاله مقاومت دارویی
مقاله آنتی بیوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارلاری عبدالعزیز
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی یزدی محمدکاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گاستروانتریت شایع ترین عفونت سالمونلایی در انسان و یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی مهم در سرتاسر جهان است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی سالمونلا در کودکان مبتلا به اسهال و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در منطقه رباط کریم تهران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی ۳۰۶ نمونه مدفوع کودکان مبتلا به اسهال از مراکز درمانی رباط کریم تهران در سال ۱۳۹۰ جمع آوری شد. نمونه ها پس از غنی سازی در سلنیت F و کشت بر روی محیط انتخابی هکتون آگار، از نظر سالمونلا بررسی شدند. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی طبق دستورالعمل سازمان CLSI تعیین شد.
یافته ها: سالمونلا در ۲۲ مورد (۷٫۲ درصد) از نمونه های مدفوع جداسازی شد. ۷ مورد سالمونلاتیفی، ۶ مورد سالمونلاپاراتیفی B،۳  مورد سالمونلاپاراتیفی C، ۲ مورد سالمونلاپاراتیفی A و ۴ مورد غیرقابل تشخیص بودند. از نظر پاراکلینیکی ارتباط معنی داری میان گلبول سفید در مدفوع و سالمونلا وجود داشت (P<0.05). از نظر حساسیت دارویی سویه های سالمونلا در بیش از ۹۲٫۳ درصد موارد نسبت به کلرامفنیکل، سفتی زوکسیم، نالیدیکسیک اسید و آمیکاسین حساس بودند.
نتیجه گیری: عامل اسهال در ۷٫۲ درصد از کودکان شهرستان رباط کریم سالمونلا تعیین گردید.