مقاله تعیین الگوی دینامیک همکشیدگی چوب راش و نوئل طی خشک شدن با استفاده از تکنیک طیف سنجی با اشعه X که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۴۳۹ تا ۴۵۲ منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی دینامیک همکشیدگی چوب راش و نوئل طی خشک شدن با استفاده از تکنیک طیف سنجی با اشعه X
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کردن
مقاله همکشیدگی
مقاله راش
مقاله نوئل
مقاله طیف سنجی با اشعه X

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طارمیان اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، الگوی دینامیکی همکشیدگی چوب راش (Fagus sylvatica) و نوئل (Picea abies) طی خشک شدن به صورت غیرمخرب و پیوسته با استفاده از تکنیک طیف سنجی با اشعه X بررسی شد. همچنین، مطالعات میکروسکوپ الکترونی (ESEM) و الگوی توسعه گرادیان رطوبت نیز انجام شد تا تشخیص دقیقی از رفتار دینامیکی همکشیدگی این دو چوب ارائه گردد. نتایج نشان داد که الگوی دینامیکی همکشیدگی چوب راش و نوئل متفاوت است، همکشیدگی چوب راش به هنگام جریان توده ای (مویینگی) آب آزاد و همزمان با کاهش رطوبت سطح بلوک چوبی به زیر نقطه اشباع فیبر آغاز شد، در حالی که همکشیدگی چوب نوئل فقط در هنگام انتشار آب آغشتگی رخ داد. نوساناتی در الگوی دینامیکی همکشیدگی چوب راش مشاهده شد که بیانگر همکشیدگی ناهمگن تر آن در مقایسه با چوب نوئل است. در هر دو چوب به ویژه چوب راش، در دامنه انتشار آب آغشتگی و در رطوبت نزدیک به رطوبت نهائی با وجود کاهش رطوبت، همکشیدگی رخ نداد. با توجه به عدم مشاهده آثاری از چین خوردگی سلول ها در چوب راش، می توان نتیجه گیری کرد که همکشیدگی قابل ملاحظه چوب راش در دامنه آب آزاد نمی تواند ناشی از چین خوردگی سلول ها در اثر کشش مویینگی باشد.