مقاله تعیین الگوی حساسیت به آنتی بیوتیک پیپراسیلین تازوباکتام (تازوسین) در عفونت های بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۳۶۶ تا ۳۷۳ منتشر شده است.
نام: تعیین الگوی حساسیت به آنتی بیوتیک پیپراسیلین تازوباکتام (تازوسین) در عفونت های بیمارستانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیپراسیلین تازوباکتام
مقاله درمان تجربی
مقاله عفونت بیمارستانی
مقاله مقاومت ضد میکروبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوروش فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: میدانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه کاربرد آنتی بیوتیک هایی نظیر سفالوسپورین های نسل سوم و چهارم و کارباپنم ها و همچنین مقاومت به این آنتی بیوتیک ها در عفونت های بیمارستانی رو به افزایش است. از طرف دیگر، اطلاعاتی مبنی بر حمایت کاربرد پیپراسیلین تازوباکتام (تازوسین) به عنوان درمان تجربی عفونت های باکتریال متوسط تا شدید وجود دارد. با توجه به نداشتن اطلاعات کافی در این زمینه در نواحی تحت پوشش خودمان لازم دانسیتم تا حساسیت گونه های باکتریال جدا شده از کشت بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان را نسبت به این آنتی بیوتیک تعیین کنیم.
روش: در این مطالعه مقطعی که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ در بیمارستان مرجع و آموزشی الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت، تعداد ۹۰ نمونه کشت باکتریایی جدا شده از خون، ادرار و دستگاه تنفسی بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی در بخش های مختلف این بیمارستان وارد مطالعه شد. جهت تشخیص گونه های باکتریایی از آزمایشات استاندارد فنوتیپی استفاده شد. سپس الگوی آنتی بیوگرام با روش E-test انجام گردید.
یافته ها: از بین ۹۰ نمونه بررسی شده در این مطالعه، ۷۳ نمونه باکتری گرم منفی مورد ارزیابی قرار گرفت و مابقی گرم مثبت بودند. بیش از ۷۸ درصد باکتری های gr- رشد یافته و بیش از ۸۸ درصد باکتری های gr+ رشد یافته در کشت بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی در بیمارستان الزهرا (س) نسبت به آنتی بیوتیک پیپراسیلین تازوباکتام حساس بودند.
نتیجه گیری: اطلاعات به دست آمده از این مطالعه می تواند جهت شروع درمان تجربی با پیپراسیلین تازوباکتام در موارد عفونت های متوسط تا شدید باکتریال توسط پزشکان منطقه خودمان کمک کننده باشد.