مقاله تعیین اقلیم گیاهی بر اساس تنوع و فرم های زیستی در ارسباران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تعیین اقلیم گیاهی بر اساس تنوع و فرم های زیستی در ارسباران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقلیم گیاهی
مقاله تنوع زیستی
مقاله فرم زیستی
مقاله ارسباران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی توحید
جناب آقای / سرکار خانم: کاسبی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه مورد مطالعه قسمتی از جنگل های ارسباران است که در ۵۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان کلیبر و در فاصله ۸ کیلومتری رود ارس در عرض جغرافیایی ۳۸o50’-۳۸o52’ شمالی و طول جرافیایی ۴۶o44’-۴۶o46’ شرقی قرار دارد. ارتفاع متوسط منطقه از سطح دریا ۱۱۰۰ متر است. منطقه مزبور از سمت شمال به روستای کلاله، از سمت شرق به روستای وایقان و در سمت جنوب به رودخانه ایلگنه چای و از سمت غرب به روستای تیمور بیگلو محدود می شود. غنای ترکیب فلور نشان از مساعد بودن شرایط اکولوژیک دارد و ترکیب فلور از تنوع اقلیمی و خاک متاثر می گردد. بر این اساس مطابق فصل رویش و دوره رویش تمام گونه های گیاهی موجود در منطقه جمع آوری گردیده و مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد پوشش گیاهی این منطقه شامل ۲۲۰ گونه، ۱۷۰ جنس و ۶۱ تیره گیاهی است. تعیین فرم های زیستی بر اساس طبقه بندی رنکیه انجام گرفت. تقسیم بندی فرم های زیستی بر اساس فاصله قرار گرفتن جوانه احیا کننده حیات از سطح خاک صورت می گیرد. بر اساس این تحقیق در ناحیه مورد نظر ۱۰۰ گونه همی کریپتوفیت، ۵۸ گونه فانروفیت، ۴۳ گونه تروفیت، ۱۳ گونه ژئوفیت و ۶ گونه کامفیت وجود دارد و سیمای ظاهری رویش با گیاهان فانروفیت است. فرم های زیستی یاد شده به ترتیب ۴۵، ۲۶، ۱۹، ۶ و ۳ درصد کل گونه ها را به خود اختصاص می دهند. نسبت های مزبور در نواحی اقلیمی مختلف تغییر می یابند به نحوی که می توان چهار اقلیم فانروفیتیک مناطق حاره ای مرطوب، همی کریپتوفیت مناطق معتدل نه چندان خشک، تروفیتیک مناطق گرم و معتدل با فصل خشک کم و بیش طولانی و کامفتیک عرض های بالا و کوه های مرتفع را تشخیص داد.
بنابراین بر مبنای مطالعه انجام شده و نسبت های گفته شده ناحیه جنگلی ارسباران جز اقلیم گیاهی همی کریپتوفیتیک مناطق معتدل نه چندان خشک می باشد.