مقاله تعیین ارزش رجحانی گونه های مختلف در سایت بینالود خراسان و تغییرات آن در طول فصل چرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۳۶۹ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: تعیین ارزش رجحانی گونه های مختلف در سایت بینالود خراسان و تغییرات آن در طول فصل چرا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش رجحانی
مقاله چرای دام
مقاله روش زمان سنجی
مقاله روش فیلمبرداری
مقاله بینالود
مقاله خراسان رضوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی خادم فریده
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هنگام چرا در مرتع، دام چرا کننده گیاهان را انتخاب می کند و برخی گونه ها را نسبت به سایرین ترجیح می دهد. ارزش رجحانی گیاهان در سایت بینالود خراسان رضوی در سالهای ۸۶، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ بررسی گردید. این تحقیق با استفاده از روش زمان سنجی و بوسیله فیلمبرداری از چرای دام و در هر سال سه نوبت در طول فصل چرا انجام شد. نتایج بدست آمده از درصد زمان چرا برای هر گونه توسط نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین گونه های موجود در مرتع، گونه هایی که گوسفندان حداقل در دو سال چرا نموده بودند مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که گونهAgropayron intermedium  بیش از گونه های دیگر مورد چرای دام قرار گرفته است. پس از آن گونه های Scariola orientalis و Convolvulus arvensis گلهای Onobrychis cornata و Eremurus spectabili مورد توجه دام بوده و بیشترین زمان چرا را به خود اختصاص دادند. همچنین درصد و درجه خوشخوراکی برخی از گونه ها در مراحل مختلف فیلمبرداری و طی سالهای اجرای طرح اختلاف معنی داری را نشان داد. به طوری که اغلب گراسها در مرحله رشد رویشی دارای ارزش رجحانی بیشتری بوده که در مراحل بعدی رشد کاهش یافت. در مقابل توجه دام به گونه هایی مثل Iris songarica و Verbascum songaricum در مراحل نهایی رشد افزایش نشان داد.