مقاله تعیین ارزش تفرجگاهی پارک طبیعی سیاسرد بروجن به روش هزینه سفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تعیین ارزش تفرجگاهی پارک طبیعی سیاسرد بروجن به روش هزینه سفر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه سفر
مقاله ارزش تفرجگاهی
مقاله آزمون مربع کای
مقاله تمایل به پرداخت
مقاله پارک طبیعی سیاسرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به تعیین ارزش تفرجگاهی پارک پارک طبیعی سیاسرد بروجن در استان چهارمحال و بختیاری به روش هزینه سفر پرداخته است. به همین منظور تعداد ۳۰ پرسشنامه بر اساس روش کلاوسون تهیه، و در ۳ روز متفاوت در فروردین ماه توسط گردشگران در پارک طبیعی سیاسرد بروجن تکمیل شد. ارزش تفرجی پارک به روش هزینه سفر، هزینه بنزین مصرفی و هزینه صرف شده برای هر فرد محاسبه و برابر با ۲۱۶۰۸۲۱ ریال در هکتار برآورد شد. برای بدست آوردن تمایل به پرداخت افراد از روش میانگین گیری ساده استفاده شد و برابر با ۷۵۰۰ ریال برای هر فرد در هر ماه محاسبه شد. آزمون مربع کای برای تعیین رابطه بین جنسیت افراد بازدید کننده و میزان تمایل به پرداخت انجام شد که همبستگی بین جنسیت و تمایل به پرداخت مشاهده نشد. نتایج بدست آمده ارزش تفرجی پارک های طبیعی را نشان می دهد و توجیهی برای سیاست گذاران فراهم می کند که از کیفیت پارک های طبیعی حمایت کرده و از کم جلوه دادن منابع جنگلی جلوگیری کنند.