مقاله تعیین ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و میزان فریتین سرم زنان باردار (سه ماهه سوم بارداری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: تعیین ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و میزان فریتین سرم زنان باردار (سه ماهه سوم بارداری)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله فریتین
مقاله کم خونی فقر آهن
مقاله هلیکوباکترپیلوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازیان ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز احمد
جناب آقای / سرکار خانم: گرمسیری افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کم خونی، مسوول ۱۵-۱۰ درصد از کل مرگ های مادری است. عفونت هلیکوباکترپیلوری یکی از دلایل ایجاد کم خونی ناشی از فقر آهن در زنان باردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و سطوح فریتین سرم (نشانگر ذخایر آهن بدن) در زنان باردار انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال ۱۳۸۸ بر روی ۱۵۴ زن باردار در سه ماهه سوم بارداری در اهواز انجام شد. افراد در دو گروه سرولوژی مثبت و سرولوژی منفی از نظر هلیکوباکترپیلوری قرار گرفتند. برای کلیه شرکت کنندگان، آزمایش هموگلوبین، فریتین سرم و هلیکوباکترپیلوری به روش الیزا و تیتراژ آنتی بادی علیه هلیکوباکترپیلوری از نوع IgG انجام شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۹) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: غلظت هموگلوبین و سطح فریتین سرم در سه ماهه سوم بارداری، در گروه با سرولوژی مثبت (
IgG) هلیکوباکترپیلوری به طور معناداری پایین تر از گروه سرولوژی منفی بود (p<0.001). همچنین سن افراد مبتلا به هلیکوباکترپیلوری، به طور معناداری بالاتر از گروه افراد غیر مبتلا بود (p<0.001). دو گروه از نظر تعداد زایمان (P>0.05)، تهوع و استفراغ اوایل بارداری (P=0.074) و یبوست در طول بارداری (p=0.072) تفاوت معناداری نداشتند.
نتیجه گیری: بین سطوح پایین فریتین سرم و شیوع سرولوژی مثبت (IgG) هلیکوباکترپیلوری ارتباط معناداری مشاهده شد و هلیکوباکترپیلوری می تواند یکی از دلایل آنمی فقر آهن در زنان باردار باشد.