مقاله تعیین اثر روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تعیین اثر روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ۱
مقاله روی
مقاله هموگلوبین گلیکوزیله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیامی سیدپیمان
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بررسی های مختلف در سال های متمادی، بیانگر آن بوده اند که یون های روی نقش مهمی در بیوسنتز، ذخیره سازی و عملکرد انسولین بر عهده دارند. هدف این مطالعه تعیین اثر روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ است.
روش بررسی: نمایه توده بدنی، سطح سرمی روی و هموگلوبین گلیکوزیله خون ۲۹ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۱ در ابتدای مطالعه اندازه گیری شد. سپس بیماران به مدت ۳ ماه تحت درمان روزانه با ۵۰ میلی گرم روی المانته قرار گرفتند و در پایان مدت درمان مجددا سطح سرمی روی و هموگلوبین گلیکوزیله در آنان بررسی شد.
یافته ها: میانگین سطح سرمی روی قبل و پس از درمان با یکدیگر تفاوتی نداشت. اما میانگین سطح هموگلوبین گلیکوزیله خون پس از درمان با روی از ۸٫۵±۰٫۷ درصد به ۸٫۱±۰٫۷ درصد رسیده بود (p<.001). کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله عمدتا در خانم های با نمایه توده بدنی کمتر از ۲۵ و آقایان با نمایه توده بدنی بیشتر از ۲۵ اتفاق افتاده بود. هرچه نمایه توده بدنی بیماران بیشتر بود، میزان درصد کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله کمتر بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیان کننده آن است که احتمالا تجویز روی می تواند بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله خون بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ موثر باشد. گرچه این تاثیر به جنسیت بیماران و نمایه توده بدنی آنان وابسته است.